Crouzet Millenium automatiikka

[Taloautomatiikka]

Tämä Crouzet Millenium on niin kutsuttu ohjemoitava logiikka. Sen ohjemointi tapahtuu omalla ohjelmalla, ja logiikka muodostetaan tavallisilla propositiologiikan symboleilla (AND,OR,NOT).

Laitteen tehtävänä on haistella varaajan lämpötilaa ja sen laskiessa alle 40 C, se pumppaa lämmintä vettä hallissa olevasta maalämpövaraajasta. Kun taloa lämmitetään puilla, se siirtää ylimääräisen lämmön kattilasta hallin varaajaan, jolloin kattilan lämpö ei nouse liikaa. Mikäli talon varaajan lämpö laskee alle 30 C, se käynnistää automaattisesti sähkölämmityksen.


Näin syntynyttä lämpöä tasataan kahden rakennuksen kesken ja järjestyksessä puu-maa-sähkö.

[Crouzet toimintakaavio]

Crouzet Millenium ohjelmoidaan kuvan mukaisella kaaviolla, jossa jokaisessa lokerossa on sisäänmenoja ja ulostulo. Lokeri suorittaa loogisen valinnan, kuten esimerkiksi: Lämpö alle 25 C -> käynnistä siirtopumppu.

Tässä kaaviossa on kaksi sisääntuloa, kattilan lämpö ja maalämpövaraajan lämpö. Näiden eri kombinaatioilla ja arvoilla talon lämmitystä säädetään.

[Kattilahuoneen anturit]

Kuvassa kattilahuoneen anturit ja Crouzet Millenium-logiikan ohjaama magneettiventtiili, joka avattaessa aikaansaa lämpimän veden vaihtumisen maalämpökeskuksen ja kattilahuoneen välillä.