Raspberry PI-projektit

[Raspberry PI]

Tämä Raspi käy ja kukkuu. Tällä hetkellä siinä on kiinni kamera, jonka tehtävänä on kirjata SQL-tietokantaan pihalle ajavien autojen rekisterinumerot ja muutenkin valaista tuloväylää.


Se rekisteröi ajoneuvot maassa olevan induktiosilmukan avulla, eli samalla tavalla kun liikennevalot toimivat.

[Telldus tietojen keruu]

Tämä Raspi kirjaa kerää dataa erilaisilta antureilta ja tallettaa ne serverin MariaDB (MySQL) tietokantaan. Arvoja kerätään niin sisä- kuin ulkona olevilta antureilta. Sisäanturit antavat lämpötiloja ja kosteusarvoja. Sen lisäksi yksi sisäanturi seuraa maalämpövaraajaan lämpötilaa ja toinen pakastimen lämpötilaa.

[Rekkarinlukija]

Kuvassa oleva laite kirjaa jokaisen ohi ajavan auton rekisterinumeron ja tallettaa siitä tiedot SQL-tietokantaan.