Ne toimivat sittenkin

[Sovi I piirilevy]

Sovi I oli nk. statistinen multiplexeri, jonka avulla yksi ISDN-linja voitiin jakaa kolmen päätelaitteen kesken. Siinä oli 4 MHz Zilog Z80 8-bittinen prosessori, 16 kB Ram muistia ja saman verran EPROM-muistia. Kaikki koodaus tapahtui konekielellä.

[Sovi I kotelossa]

Sovi oli edelläkävijä ja se suunniteltiin yhdessä Tietosavo Oy:n kanssa. Laitteen valmistusoikeudet myytiin Nokian omistamalle Insele Oy:lle.

[Arclink]

Arclink oli Sovin tavoin Z80-pohjainen laite, jolla voitiin yhdistää kaksi toisistaan etäällä olevaa ArcNet-verkkoa. Laite oli Nanomatic Oy:n parhaiten menestyviä tuotteita ja sitä myytiin jopa Taivaniin asti.

[Tellabs Bridge]

Suunnittelin 1990-luvun lopussa Yhdysvaltalaisen Tellabs Oy:n kantataajuusmodeemin sisään sijoitettavaa Ethernet-siltaa. Tuote soveltui erittäin hyvin tarkoitukseen, kun piti yhdistää kaksi toisistaan etäällä olevaa Ethernet-verkkoa.

[N2200 Bridge piirilevy]

Suunnittelimme 1990-luvun alussa Ethernet-verkkoon tarkoitetun sillan, joka perustui Intel-86 arkkitehtuuriin. Laitteessa oli 128 kB RAM-muistia ja 64 kB EPROM-muistia. Keskusyksikköä kellotettiin 20 MHz oskillaattorilla.

[N2200 Bridge kotelossa]

Bridge oli asennettu metallikoteloon ja siinä oli pieni nelipaikkainen LED-näyttö. Tuote poistui valikoimastamme, kun EU:n häiriöitä koskeva direktiivi astui voimaan.

[Bridge II Palomuuri]

Mielenkiintoinen tuote, joka lienee ensimmäisiä Euroopassa valmistettuja palomuureja. Laite perustui Intelin 86-arkkitehtuurin. Se oli 16-bittinen ja sitä kellotti 32 MHz oscillattori. Tämä oli kokeilutuote, joka ei koskaan päässyt laajaan myyntiin.

[Ethernet verkkokortti]

Kun markkinoille ilmestyi ensimmäiset täysin integroidut Ethernet-piirit, päätimme valmistaa koesarjan, jota myytiin lähinnä Suomeen. Tuote sai kuitenkin nopeasti kilpailijoita ja sen elinikä jäi yhteen vuoteen.