Ne toimivat sittenkin

[Sovi I]

[N2200 Bridge kotelossa]

[Arclink]

[Tellabs Bridge]

[Ethernet verkkokortti]

[N2200 Bridge piirikortti]

[Bridge II]

[Sync modem eliminator]

[Sovi I kotelossa]

Elektroniikan suunnittelu

Kaikkiin valmistettuihin laitteisiin lukuun ottamatta SOVI-I multiplexeriä, olen itse suunnitellut elektroniikan ja laitteen sähköiset ratkaisut.

Laitteet on pääosin suunniteltu kolmen eri valmistajan tuotesarjojen ympärille: Zilog, Intel 386 ja Motorola RISC-prosessorit.

Piirilevyt ja valmistus

Piirilevysuunnittelun olen tehnyt PADS Logic ja PADS PCB ohjelmilla, käyttäen sekä kaksipuolisia ratkaisuja että myöhemmin myös useamman kerroksen levyjä. Näistä monikerrosratkaisu on esimerkiksi Tellabsile tekemäni "Bridge" ja "Bridge II".

Sulautettu ohjelmointi

Tein mikro-ohjelmoinnin jokaiseen yllä olevaan laitteeseen. Kaikissa ohjelmointikielenä oli valmistajakohtainen assembler. Kielet jakautuivat Zilog Asm, Intel Masm ja motorolan Assembler.

Toki tein muitakin laitteita, mutta nämä edustivat Nanomatic Oy:n myyntituotteita.